Powrót do strony głównej
Sprawozdanie wójta Gminy Kadzidło.
Oświata 2020 r.


---------------------------


Szanowni Państwo, przekazuję zestawienie przedsięwzięć oświatowych, które pomijają oczywiście wydatki związane z wynagrodzeniami, wyżywieniem, dowozami uczniów. Pomimo pandemii udało się skorzystać z dofinansowań, różnych programów, wzmocnić szkoły poprzez remonty oraz nowoczesne wyposażenie. Dziękuję dyrektorom szkół, współpracownikom z Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli oraz Urzędu Gminy. Dziękujemy za pomoc Ministerstwu Edukacji i Nauki oraz Samorządowi Województwa Mazowieckiego.


I. Wydatki
1. Wydatki na zakup usług remontowych w szkołach JST - 91 889,23 zł
2. Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w placówkach JST - 78 077,78 zł

II. Pozyskane dotacje
1. Rządowy program Zdalna szkoła (laptopy) - 70 000,00 zł
2. Rządowy program Zdalna szkoła etap II (laptopy) - 114 800,00 zł
3. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa (książki) - 16 000,00 zł
4. Stypendia i zasiłki szkolne - 340 000,00 zł
5. Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego w ramach X Osi priorytetowej "Edukacja dla rozwoju regionu", Działania 10.1 "Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży", Poddziałania 10.1.1 "Edukacja ogólna", którego celem jest podniesienie jakości nauczania w min. 200 szkołach z terenu Województwa Mazowieckiego (Zestawy komputerowe, laptopy, tablety, szkolenia) - 150 000 zł.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021