Powrót do strony głównej
Gminne inwestycje - rok 2020. Oświetlenie.

Sprawozdanie wójta Gminy Kadzidło


---------------------------


Drodzy mieszkańcy, minął trudny dla nas wszystkich rok. Pomimo przeciwności udało nam się wspólnie zrealizować kolejne zadania inwestycyjne. Proszę o przyjęcie kolejnych sprawozdań z wykonanych prac. Poniżej pierwsze sprawozdanie. Dziękuję mieszkańcom za życzliwość, sugestie, podpowiedzi, cierpliwość. Dziękuję moim współpracownikom, urzędnikom, radnym, sołtysom za dobrą współpracę. Mam nadzieję, że bolesny czas pandemii, ograniczenie spotkań, brak pikników, gminnych świąt, nie podważy sensu naszej wspólnoty. Proszę przyjąć wiele szczerych zapewnień o mojej wdzięczności i nadzieję na kolejne, owocne lata.

Z wyrazami najwyższego szacunku
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy KadzidłoWYKONANE OŚWIETLENIE ULICZNE W GMINIE KADZIDŁO W 2020 ROKU

 1. Budowa oświetlenia ulicznego w Krobi - cz. 2 - długość 759 metrów (8 opraw oświetleniowych)
  - 89 720,85 zł
 2. Wykonanie dokumentacji technicznej wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia do przystanku
  w Dylewie (2 oprawy oświetleniowe) - 23 616 zł
 3. Podwieszenie 4 opraw w Dylewie, ul. Lipowa - od Kościoła w stronę Chudka - 10 500,00 zł
 4. Podwieszenie 3 opraw oświetlenia ulicznego w Brzozówce - 6 500,00 zł
 5. Oświetlenie skwerku przy ul. Wiśniowej w Kadzidle (2 oprawy) - 6 000,00 zł
 6. Wymiana wyeksploatowanych opraw oświetlenia ulicznego w Dylewie - 14 sztuk (w tym podwieszenie
  1 oprawy dodatkowo na brakującym słupie) - 7 200,00 zł oraz wymiana w ramach konserwacji oświetlenia - 9 sztuk - łącznie 23 oprawy oświetleniowe
 7. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicy Jagodowej w Kadzidle - długość 956 metrów - (12 opraw oświetleniowych) - 57 890,00 zł
 8. Dobudowa oświetlenia ulicznego w Chudku - naprzeciw szkoły - długość 271 metrów - (9 opraw oświetleniowych) - 38 993,00 zł
 9. Budowa oświetlenia ulicznego w Chudku - dz. nr 601 - długość 235 metrów - (4 oprawy) - 21 255,90 zł
 10. Wykonanie oświetlenia boiska sportowego w msc. Tatary - długość 119 metrów (4 oprawy oświetleniowe)
  - 16 200,00 zł
 11. Podwieszenie opraw oświetleniowych w Kadzidle, ul. Platynowa - długość 97 metrów - (2 oprawy oświetleniowe) - 4900,00 zł
 12. Podwieszenie po 1 oprawie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Sul, Golanka, Grale - (3 oprawy oświetleniowe) - 4100,00 zł


Łączna ilość opraw oświetleniowych - 72 sztuki opraw oświetlenia ulicznego + 4 sztuki opraw oświetlenia boiska w Tatarach.

Łączna kwota za wykonane oświetlenie - 286 875,75 zł.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021