Powrót do strony głównej
Sprawozdanie wójta Gminy Kadzidło z wykonanych pozostałych zadań inwestycyjnych w roku 2020
(m.in. sport, kultura, zadania komunalne)


---------------------------


1. Inwestycje zrealizowane w roku 2020 ze środków własnych
- Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę wiejską w Gralach I etap - 153 720,24 zł
- Adaptacja pomieszczeń budynku Urzędu Gminy Kadzidło - 372 653,47 zł
- Remont dachu oraz wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy Kadzidło - 737 410,00 zł

2. Inwestycje zrealizowane w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł)
- Całkowity koszt inwestycji wynosi 100 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Jazgarka - 20 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Kadzidło - 20 000,00 zł
- Budowa placu zabaw w m. Brzozowa - 20 000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Klimki - 20 000,00 zł
- Budowa siłowni zewnętrznej w m. Gleba - 20 000,00 zł

3. Inwestycja zrealizowana w roku 2020 w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 83 378,00 zł)
- Całkowity koszt inwestycji wynosi 221 408,00 zł
- Wykonanie arboretum przy Zespole Placówek Oświatowych w Kadzidle

4. Inwestycja realizowana w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia zadań ważnych dla równowagi rozwoju województwa mazowieckiego (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 450 000,00 zł)
- Koszt projektu 100 000,00 zł
- Całkowite wydatki wyniosły 550 000,00 zł
- Planowane zakończenie inwestycji w 2022 r.
- Całkowity koszt inwestycji wyniesie 3 880 000,00 zł (dotacja 2 190 000,00 zł, środki własne 1 690 000,00 zł zł)
- Rozbudowa i przebudowa Centrum Kultury Kurpiowskiej w Kadzidle w celu poszerzenia i uatrakcyjnienia oferty kulturowej Gminy Kadzidło

5. Inwestycja wykonana w ramach programu Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze 2020 (dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 100 000,00 zł)
- Całkowity koszt inwestycji wynosi 377 474,16 zł
- Remont boiska do gry w piłkę nożną na obiekcie sportowym orlik w Kadzidle

6. Remonty i zakupy zrealizowane w roku 2020 ze środków własnych
1. Konserwacja orlika w Dylewie - 3 456,00 zł
2. Konserwacja stadionu w Kadzidle - 8 318,00 zł
3. Zakup krzesełek na obiekty sportowe - 16 113,00 zł
4. Zakup zestawu zabawowego zamontowanego w Kadzidle przy orliku - 31 237,00 zł


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021