Powrót do strony głównej
Gminne inwestycje - rok 2020. Inwestycje wodno-kanalizacyjne oraz dotacje dla mieszkańców.

Sprawozdanie wójta Gminy Kadzidło


---------------------------


1. Budowa kanalizacji sanitarnej oraz wodociągu w msc. Kadzidło, kol. Podgatka

Koszt całkowity po rozstrzygnięciu postępowania przetargowego - 909 832,10 zł
Realizacja w latach 2020 - 2021
Środki własne - 420 294,05 zł
Środki Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) - 489 538,05 zł
Koszty za wykonanie robót budowlanych do poniesienia w 2021 r.


2. Budowa stacji wodociągowej na terenie Gminy Kadzidło

- poszukiwanie ujęć wody w płn. części gminy - msc. Jazgarka (badania elektrooporowe, odwierty) - środki własne - 59 996,00 zł


3. Budowa wodociągu na terenie Gminy Kadzidło - 60 000,00 zł

a) opracowanie dokumentacji projektowych wodociągu za kwotę ogółem 40 399,00 zł:
- w Dylewie ul. Pogodna i Dworska,
- w Dylewie kol. Zaparowa
- przy ul. Lokalnej w Kadzidle
- w ul. Partyzantów w Kadzidle
b) Budowa wodociągu w ul. Dworskiej w msc. Dylewo - 154,322,00 zł - środki własne
Długość wykonanej sieci wodociągowej – 1190 m
c) Budowa wodociągu w ul. Lokalnej w msc. Kadzidło - 41 205,00 zł - środki własne
Długość wykonanej sieci wodociągowej - 227 m


4. Dotacje dla mieszkańców na wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków

Na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji dla 20 nieruchomości w łącznej kwocie 100 000,00 zł z budżetu gminy.


5. Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

Na podstawie złożonych wniosków udzielono dotacji w łącznej kwocie 10 000,00 zł z budżetu gminy na budowę 5 przydomowych oczyszczalni ścieków.


6. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono odpady z 263 gospodarstw rolnych na terenie gminy w ilości 123,6 tony za kwotę 61 808,76 zł w całości pozyskaną z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


7. Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Gminy Kadzidło

W wyniku realizacji zadania usunięto i unieszkodliwiono azbest ze 114 nieruchomości w ilości 296 ton za kwotę ogółem 92 679,75 zł, w tym: środki własne w kwocie 42 679,95 zł i środki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 50 000,00 zł.Usuwanie wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Kadzidło w latach 2014-2020:


Rok realizacji

Liczba punktów odbioru

Ilość (tony)

Koszt (PLN)

2014

90

244,35

73 891,44

2015

129

340,92

92 047,05

2016

76

185,19

45 999,95

2018

119

338,122

89 910,88

2019

86

242,745

68 162,79

2020

114

295,913

92 679,75

Razem

614

1647,24

459 691,86--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2021