Powrót do strony głównej
Program dotacyjny z budżetu gminy wspierający wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków---------------------------


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,


Corocznie obserwujemy wzrost zanieczyszczenia powietrza w okresie ogrzewania budynków. Jest on spowodowany w szczególności spalaniem paliw stałych w tradycyjnych piecach lub kotłach c.o. i wpływa niekorzystnie na zdrowie mieszkańców. Celem przeciwdziałania temu zjawisku został przyjęty na Mazowszu w 2020 r. nowy Program Ochrony Powietrza. Razem z przyjętą wcześniej tzw. "Uchwałą antysmogową" nakładają na mieszkańców szereg ograniczeń i nowych obowiązków, m.in. konieczność likwidacji niespełniających obowiązujących przepisów pieców i kotłów na paliwo stałe. Gmina Kadzidło, kontynuując działania podjęte w poprzednich latach mające na względzie poprawę jakości powietrza zgodnie z przyjętym Programem Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Kadzidło, przygotowała program dotacyjny z budżetu gminy wspierający wymianę starego systemu ogrzewania na nowy system ogrzewania, montaż kolektorów słonecznych oraz termomodernizację budynków w 2021 r. Maksymalna kwota dotacji może wynieść do 5 tys. zł dla budynku lub lokalu.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2021 r. można składać od czwartku 1 kwietnia 2021 r. Z uwagi na panującą epidemię koronawirusa apelujemy o przekazywanie wypełnionych wniosków wraz z wymaganymi załącznikami w formie skanu, mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl Wnioski można także przesłać listownie. Z osobistej formy składania wniosków w wersji papierowej w budynku Urzędu Gminy Kadzidło prosimy korzystać tylko w wyjątkowych sytuacjach przy braku możliwości złożenia wniosku w sposób opisany powyżej.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod numerem tel. (29) 767-30-55 lub mailowo na adres inwestycje@kadzidlo.pl

Wnioski o dotację rozpatrywane będą według priorytetów określonych w § 7, ust. 7 Regulaminu udzielania dotacji, a następnie w kolejności ich złożenia, do wysokości środków finansowych zabezpieczonych na ten cel w roku budżetowym. Regulamin udzielania dotacji w ramach powyższego programu oraz formularz wniosku wraz z załącznikami znajdują się poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem

Dariusz Łukaszewski - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Wniosek o udzielenie dotacji

 Zgoda

 Oświadczenie

 Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2021 r.

 Uchwała o zmianie regulaminu udzielania dotacji z 2020 r.

 Uchwała Rady Gminy Kadzidło - regulamin dotacji na ochronę powietrza

 Klauzula informacyjna


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2021