Powrót do strony głównej
Budujemy dalej!

Tym razem Kadzidło, Dylewo, Chudek, Brzozówka!


   


Gmina Kadzidło nie zatrzymuje się w realizacji zaplanowanych inwestycji. Pomimo trudnych czasów i wzrostu cen materiałów budowlanych próbujemy domykać kolejne zadania. Rozstrzygnęliśmy właśnie przetargi dotyczące budowy sieci wodno-kanalizacyjnej. Informujemy o wyborze oferty na wykonanie sieci wodociągowej z przyłączami na terenie gm. Kadzidło.

Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma MULTI-KOM Andrzej Nakielski z Ostrołęki. Realizacja zadania obejmuje następujące zadania częściowe:

1) Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w Brzozówce
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 w zakresie projektu:
- średnicy 110 mm - 531,00 m - wykop otwarty
- średnicy 110 mm w rurze osłonowej DN 160 - 12,00 m - bezwykopowo
Zasuwa odcinająca średnicy 100 mm - 1 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/100 - 3 szt.
Hydranty łamane p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem z zasuwami - 4 kpl.
Przyłącza wodociągowe z rur PE ilość - 6 szt.
Łączna długość przyłączy z rur PE średnicy 40 mm w granicach pasa - 24,0 m
Trójniki siodłowe 110/40 z zasuwą Dn 32 - 6 kpl.

2) Sieć wodociągowa z przyłączami w Dylewie - kolonia Zaparowa:
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 w zakresie projektu:
- średnicy 90 mm - 695,00 m - wykop otwarty
- średnicy 90 mm w rurze osłonowej DN 160 - 2x3,0 m = 6,0 m - wykop otwarty
- średnicy 90 mm w rurze osłonowej DN 160 - 10,0+12,0+62,0 = 84,0 m - bezwykopowo
Zasuwa odcinająca średnicy 80 mm - 3 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 80/80 - 10 szt.
Hydranty łamane p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem z zasuwami - 7 kpl.
Przyłącza wodociągowe z rur PE ilość - 3 szt.
Łączna długość przyłączy z rur PE średnicy 40 mm w granicach pasa - 39,0 m
Trójniki siodłowe 90/40 z zasuwą Dn 32 - 3 kpl.

3) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Lecha Kaczyńskiego, w Dylewie:
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 w zakresie projektu - 790,00 m w tym:
- średnicy 110 mm - 519,00 m - wykop otwarty
- średnicy 110 mm PERC - 100,0 m + 35,0 + 124,0 = 259,0 m - przewiert sterowany
- średnicy 110 mm w rurze osłonowej DN 200 - 12,0 m - bezwykopowo
Zasuwa odcinająca średnicy 100 mm - 2 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 150/100 - 1 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/100 - 1 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/80 - 3 szt.
Hydranty łamane p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem z zasuwami - 3 kpl.
Przyłącza wodociągowe z rur PE ilość - 5 szt.
Łączna długość przyłączy z rur PE średnicy 40 mm w granicach pasa - 7,0 m
Trójniki siodłowe 100/40 z zasuwą Dn 32 - 5 kpl.

4) Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Miodowej, w Dylewie:
Łączna długość sieci wodociągowej - 556,00 m
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 o średnicy 110 mm - 538,00 m - wykop otwarty
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 DN 110 mm w rurze osł. DN 200 - 18,00 m - przecisk
Zasuwa odcinająca średnicy DN 100 mm - 1 szt.
Zasuwa odcinająca średnicy DN 80 mm - 2 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/100 - 3 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/80 - 3 szt.
Hydranty łamane p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem z zasuwami - 3 kpl.
Przyłącza w pasie drogowym z zasuwami - 2 kpl. o łącznej długości 3,50 m

5) Sieć wodociągowa z przyłączami w Chudku:
Wodociąg z rur PE 100 SDR 17 w zakresie projektu:
- średnicy 110 mm - 187,50 m - wykop otwarty
- średnicy 110 mm w rurze osłonowej DN 160 - 14,00 m - bezwykopowo
Zasuwa odcinająca średnicy 100 mm - 1 szt.
Trójnik kołnierzowy żeliwny z żeliwa sferoidalnego DN 100/100 - 1 szt.
Hydranty łamane p.poż. średnicy 80 mm nadziemne z podwójnym zabezpieczeniem z zasuwami - 2 kpl.
Przyłącza wodociągowe z rur PE ilość - 6 szt.
Łączna długość przyłączy z rur PE średnicy 40 mm w granicach pasa - 29,0 m
Trójniki siodłowe 110/40 z zasuwą Dn 32 - 6 kpl.

Koszty realizacji robót wynoszą 741 367,74 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Kadzidło, pochodzących z budżetu Państwa. Gmina Kadzidło sfinansowała prace projektowe.


Gmina Kadzidło informuje o wyborze oferty na wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w Kadzidle - rejon ul. Parkowej, Słonecznej i Trasy Mazurskiej. Najkorzystniejszą ofertę przedstawiła firma Sanprod Sp. z o.o. z Ostrołęki.

Charakterystyka Robót:
Łączna długość kolektora tłocznego z rur PE RC o 160 mm - 494,00 m

W tym:
- łączna długość kolektora z rur PE RC o 160 mm - 24,00 m - wykop otwarty
- łączna długość kolektora z rur PE RC o 160 mm - 458,00 m - przewiert sterowany
- łączna długość kolektora z rur PE RC o 160 mm - 12,00 m - przecisk DN 250
Termin realizacji zadania - do 31 sierpnia 2022 r.
Koszty realizacji robót wynoszą 359 160,00 zł.

Zadanie zostanie sfinansowane ze środków pozyskanych przez Gminę Kadzidło, pochodzących budżetu Państwa. Prace projektowe zostały w całości sfinansowane przez Gminę Kadzidło.


Prace wodno-kanalizacyjne objęte przetargami zostaną zakończone w tym roku. Termin realizacji mija 31 sierpnia. Wartość realizowanych zadań wyniesie 1 100 527 zł 74 gr.

Vivat Gmina Kadzidło.


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022