Powrót do strony głównej


 

 Dla kogo?
Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębniona księgą wieczystą.
 
Na co?
Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

 
Ile?
Dotacja może wynosić do 30.000 zł dla podstawowego poziomu finansowania
do 37.000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania (47.000 zł dotacja z prefinansowaniem)
lub do 69.000 zł dla najwyższego poziomu dofinansowania (79.000 zł dotacja z prefinansowaniem)

Składanie wniosków o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem możliwe jest wyłącznie za pośrednictwem Generatora Wniosków o Dofinansowanie (GWD). Wejdź na https://gwd.nfosigw.gov.pl. W GWD należy wybrać formularz dla wniosku o dotację z prefinansowaniem, podpisać wniosek kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo profilem zaufanym oraz przesłać go automatycznie za pośrednictwem wskazanego serwisu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) na wyznaczoną skrzynkę podawczą ePUAP. W przypadku braku podpisu elektronicznego (po przesłaniu wersji elektronicznej wniosku za pomocą GWD) należy wydrukować formularz wniosku, ręcznie podpisać i przesłać pocztą lub przekazać za pośrednictwem punktu informacyjno-konsultacyjnego w gminie.

 

 

Żądanie wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu

Kalkulator dotacji: Narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania

      Infolinia programu „Czyste Powietrze”: +48 22 340 40 80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę żródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych

 

Okres wdrażania programu:

2018 - 2030

 

 
 

 

--------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2022