Powrót do strony głównej
Dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków


   


Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło

Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło kontynuuje realizowany w latach poprzednich program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2022 r. może wynieść do 2 tys. zł.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2022 r. można składać od piątku 1 kwietnia 2022 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło lub przesłać listownie na adres urzędu.

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze od godz. 8.00 do 16.00 pod nr tel. (29) 767-30-55 lub mailem na adres inwestycje@kadzidlo.pl

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączniki są zamieszczone poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


---------------------------

 Kliknij tu i pobierz wszystkie załączniki
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022