Powrót do strony głównej
Śladami Kurpiów - 1 marca 2022 r.


   

---------------------------


Po raz dwudziesty siódmy, we wtorek zapustny, odbyła się uroczystość Śladami Kurpiów, czyli doroczne spotkanie z twórcami i artystami kurpiowskimi. Tym razem gościliśmy w Wiejskim Domu Kultury w Chudku.

Tegoroczne spotkanie uświetnili: gospodarz naszej gminy - wójt Dariusz Łukaszewski, Mirosław Augustyniak - radny Województwa Mazowieckiego, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Marek Błaszczak - Dyrektor Oddziału Terenowego MBPR, Barbara Bączek - Przewodnicząca Rady Gminy, Wiesława Sobiech - dyrektor kadzidlańskiej biblioteki, radni gminy Kadzidło, sołtysi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, artyści kurpiowscy, przedstawiciele Kół Gospodyń Wiejskich, wielbiciele Kurpiowszczyzny oraz dziennikarze.

Śladami Kurpiów to kontynuacja przekazywania i utrwalania tradycji, zwyczajów oraz obyczajów naszych przodków. Śladami Kurpiów ukazuje jak wiele pokoleń pracowało na to, czego dzisiaj widownia jest świadkiem.


Twórcy, artyści kurpiowscy, animatorzy kultury zostali uhonorowani nagrodami okolicznościowymi:

Medalem Pamiątkowym Marszałka Województwa Mazowieckiego "Pro Masovia", za wybitne osiągnięcia dla Mazowsza, nadanym przez Marszałka Adam Struzika, na wniosek Wójta Gminy Kadzidło odznaczeni zostali:

- Dorota Wołosz: znakomita nauczycielka języka polskiego, poetka
- Iwona Puławska: znakomita nauczycielka fizyki
- Marcin Tomczak: historyk, poeta, prozaik, nauczyciel, badacz Kurpiowszczyzny
- Teresa Wielechowska: wieloletnia dyrektorka Szkoły Podstawowej w Wachu
- Marcin Drabik: skrzypek, kompozytor, uczy dzieci z Gminy Kadzidło gry na skrzypcach
- Krystyna Hymkowska: długoletnia, zasłużona pracowniczka Urzędu Gminy w Kadzidle


Nagrody Wójta Gminy Kadzidło Dariusza Łukaszewskiego za dokonania artystyczne oraz aktywne tworzenie wspólnoty lokalnej, otrzymali:

- Wanda Pawluk: Przewodnicząca KGW "Czarne Brzozy" z Czarni i Brzozowej
- Wioletta Katarzyna Kita: Przewodnicząca KGW z Gleby
- Stanisław Bacławski: rzeźbiarz z Czarni
- Kazimierz Nurczyk: rzeźbiarz z Chudka
- Elżbieta Prusaczyk: twórczyni ludowa z Tatar
- Zespół Folklorystyczny "Kurpianka"
- Marianna Staśkiewicz: artystka ludowa z Kadzidła
- Marcin Tomczak: historyk, poeta, prozaik, nauczyciel, badacz Kurpiowszczyzny
- Małgorzata Kowalczyk: twórczyni ludowa ze Strzałk
- Magdalena Konieczek: skrzypaczka, wokalistka, muzykoterapeutka, nauczycielka
- Aleksandra Oślicka: znakomita artystka kurpiowska, wycinankarka z Kadzidła
- Genowefa Pabich: znakomita artystka kurpiowska, wycinankarka z Krobi


Nagroda dyrektora Centrum Kultury Kurpiowskiej Grzegorza Parzych za dokonania artystyczne:

- Jadwiga Niedźwiedzka: znakomita artystka kurpiowska


Wójt Dariusz Łukaszewski w krótkim przemówieniu oddał hołd mordowanym mieszkańcom Ukrainy oraz poprosił wszystkich o szczere pielęgnowanie wspólnoty lokalnej, która pozostaje fundamentem wszelkich szerszych wspólnot oraz warunkiem trwania cywilizacji wolnych ludzi.

Popisowy koncert młodych skrzypaczek ze Szkoły Skrzypiec Ziemi Kurpiowskiej prowadzonej przez Marcina Drabika oraz pieśni kurpiowskie w wykonaniu Zespołu "Kurpianka" pod kierownictwem Pawła Łaszczycha były znakomitą oprawą całego wydarzenia.

Imprezie towarzyszyły wystawa pokonkursowa "Wycinanka kurpiowska", wystawa dziecięcych prac plastycznych "Mieszkam na Kurpiach" oraz prezentacja rękodzieła kurpiowskiego nagrodzonych twórców.

Ucztę duchową zakończyła kurpiowska biesiada kulinarna, którą przygotowały Panie z Koła Gospodyń w Chudku.


Wójt Dariusz Łukaszewski szczerze dziękuje za to niezwykłe spotkanie. Adresatami podziękowań są organizatorzy: Centrum Kultury Kurpiowskiej, Publiczna Biblioteka w Kadzidle, Zespół "Kurpianka", wszyscy zaproszeni Goście, wszyscy nagrodzeni i wyróżnieni, a także Panie z chudkowskiego Koła Gospodyń Wiejskich, które wsparły organizatorów i przygotowały kurpiowski poczęstunek.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2022