Powrót do strony głównej
Centrum Kultury Kurpiowskiej uroczyście otwarte!


   

---------------------------


Piękny dzień dla kultury kurpiowskiej i Gminy Kadzidło. Przebudowane i gruntownie odnowione Centrum Kultury Kurpiowskiej zostało uroczyście otwarte w dniu 23 lutego 2023 r.

Nie zabrakło zacnych Gości. Na uroczystość przybyli: Adam Struzik - Marszałek Województwa Mazowieckiego, Elżbieta Lanc - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Mirosław Augustyniak - członek Zarządu Województwa Mazowieckiego, Łukasz Kulik - Prezydent Ostrołęki, Elżbieta Abramczyk - burmistrz Myszyńca, Marek Piórkowski - wójt Gminy Czarnia, Stanisław Kubeł - Starosta Ostrołęcki, Krzysztof Parzychowski - Wicestarosta Ostrołęcki, Aldona Kuciej - skarbnik Powiatu Ostrołęckiego, Maria Samsel - dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej, ks. Ryszard Kłosiński - Proboszcz Parafii Kadzidło, Katarzyna Grodzka - dyrektor promocji, Mariusz Popielarz - dyrektor Delegatury Urzędu Marszałkowskiego, projektant Lucjan Chojnowski, Tadeusz Wiśniewski - dyrektor Ostrołęckiego Centrum Kultury, Bożena Katarzyna Załęska - dyrektor Biblioteki Publicznej w Ostrołęce, radni i sołtysi Gminy Kadzidło, przedstawiciele Urzędu Gminy, twórcy ludowi, dyrektorzy jednostek organizacyjnych, mieszkańcy kadzidlańskiej wspólnoty.

Gospodarzami uroczystości byli: wójt Dariusz Łukaszewski oraz dyrektor Grzegorz Parzych. Ks. proboszcz Ryszard Kłosiński poświęcił budynek. Tradycyjną wstęgę przecięli: Marszałek Adam Struzik, Wicemarszałek Elżbieta Lanc, radny Mirosław Augustyniak, sołtys Bogumiła Kardaś, która reprezentowała wspólnotę gminną.


Inwestycja kosztowała 3 700 000 złotych. Samorząd Województwa Mazowieckiego wsparł Gminę Kadzidło, przeznaczył na to pożyteczne zadanie 2 200 000 złotych.

Wójt Dariusz Łukaszewski w swoim słowie przywołał Krzysztofa Czyżewskiego i potrzebę budowania Xenopolis, wspólnoty życzliwych ludzi, podejmujących wspólny trud, wspólny los. Marszałek Adam Struzik również poświęcił swoje wystąpienie potrzebie tworzenia ciekawych, inspirujących miejsc, mogących integrować najmniejsze nawet społeczności. Wicemarszałek Elżbieta Lanc, radny Mirosław Augustyniak, starosta Stanisław Kubeł, burmistrz Elżbieta Abramczyk, wójt Marek Piórkowski, dyrektor Halina Prusaczyk, dyrektor Maria Samsel, gratulowali trafnej decyzji inwestycyjnej, gratulowali, zwracali uwagę na rolę kultury w budowaniu dojrzałych wspólnot lokalnych. Prezydent Łukasz Kulik zwrócił uwagę na potrzebę ścisłej i owocnej współpracy samorządu i społeczności ostrołęckiej z kurpiowską częścią powiatu. Włodarz miasta zaprosił wójta Dariusza Łukaszewskiego do współorganizacji tegorocznych kolarskich Mistrzostw Polski, które odbędą się właśnie w Ostrołęce. Życzenia ubogaciły prezenty podarowane na rzecz Centrum Kultury Kurpiowskiej.

Podczas uroczystości swój kunszt artystyczny zaprezentowali: grupa śpiewacza z Tatar, zespół Kurpianka, skrzypek Marcin Drabik oraz jego zdolny uczeń Aleksander Zdunek, tancerze kadzidlańscy z grupy Atria: Klaudia Mróz, Gabriela Samsel, Michał Kobyliński, Krzysztof Pabich.

Smakowity poczęstunek przygotowały Panie z glebowskiego Koła Gospodyń Wiejskich.

Niechaj piękne Centrum Kultury Kurpiowskiej, jego wybitny Patron ks. Mieczysław Mieszko, zachęcają nas wszystkich do cierpliwej, mozolnej, dobrej pracy na rzecz Gminy Kadzidło oraz Kurpiowszczyzny.


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023