Powrót do strony głównej




Wiele się dzieje w naszej gminie


   

Szanowni Państwo,

Drodzy mieszkańcy Gminy Kadzidło, Wiele się dzieje w naszej Gminie. Staramy się równomiernie rozkładać naszą aktywność pomiędzy wielkie inwestycje, sprawy doraźne, kulturę, oświatę, pozostałe segmenty życia codziennego.


Nie wszystkie informacje do Państwa docierają. Nie sposób o wszystkim poinformować. Chciałbym znaleźć najlepszy sposób wymiany wiadomości i spostrzeżeń. Stąd pomysł na zamieszczanie oficjalnych sprawozdań, dzielenie się wątpliwościami, szukanie nowych inspiracji. Zapraszam do lektury. Wkrótce zaproponuję kilka innych pomysłów na bliższe relacje i owocny dialog.


Szanowni Państwo, proszę o przyjęcie kilku wyjaśnień oraz kilku informacji.

1. Notujemy duże opóźnienia w wykonaniu prac drogowych, wykonywanych przez firmy Ostrada i Polski Asfalt. Pozyskaliśmy na wspomniane drogi ogromne pieniądze, przygotowaliśmy wcześniej dobre projekty, ogłosiliśmy przetargi, wyłoniliśmy wykonawców. Niestety postęp robót nie jest zgodny z naszymi oczekiwaniami. Dotyczy to w szczególności następujących zadań:
a. Droga Grale - Sul
b. Droga w Brzozówce
c. Droga w Kadzidle - kolonia Szwed

Rozważamy wszelkie scenariusze, także związane z wypowiedzeniem umów, podjęciem nowej procedury wyłonienia nowych wykonawców. Piszę również dlatego, żebyście Państwo mieli konkretną informację, także ostrą świadomość, kto ponosi bezpośrednią odpowiedzialność za powodzenie tych ważnych inwestycji.

2. Bez zakłóceń przebiega natomiast jedna z najważniejszych inwestycji związana z budową Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w miejscowości Jazgarka. Przypomnę, że ta inwestycja kosztuje ponad 11 000 000 złotych. Zakończy się latem 2025 roku. Gmina Kadzidło zyska wówczas, na wiele lat, bezpieczeństwo hydrologiczne, gwarantując dostęp do wody wszystkim mieszkańcom.

3. Odbyliśmy kilka ważnych spotkań w Siarczej Łące, Jazgarce, Wachu. Spotkania te są związane z projektowaniem sieci wodociągowej w tych miejscowościach oraz w północnej części gminy. Dziękuję mieszkańcom poszczególnych wsi za rzeczową, dobrą dyskusję, życzliwość i zrozumienie dla naszych ambitnych planów. Obecnie powstają programy funkcjonalno-użytkowe, które pozwolą Gminie sięgać po unijne pieniądze. Jest to dla nas wszystkich ogromna szansa.

4. Przygotowujemy projekty przebudowy kadzidlańskiej oczyszczalni ścieków. Będzie ten ważny obiekt dostosowywny do bieżącej sytuacji, zwiększonego zapotrzebowania na zrzut nieczystości, zdecydowanego podniesienia istotnych dla mieszkańców parametrów. Ta inwestycja będzie dla nas ogromnym wyzwaniem, ale musimy odpowiedzialnie już dzisiaj troszczyć się o przyszłość gminy i utrzymanie najważniejszej infrastruktury.

5. Informacja o budowie w Kadzidle basenów otwartych (Tytuł zadania: Budowa Regionalnego Parku Wodnego: Kurpiowskie Centrum Rekreacyjne). Trwają prace projektowe. Niestety projektant natknął się na ogromne problemy ze rzutem tzw. popłuczyn, czyli specyficznych ścieków, których nie może przyjąć oczyszczalnia. Rozwiązanie tego problemu nie jest łatwe. Wedle projektanta należy zastosować inne, niźli pierwotnie planowane, rozwiązania. Prace projektowe powinny zakończyć się do końca tego roku. Pozyskaliśmy na tę inwestycję 4 000 000 złotych od Samorządu Województwa Mazowieckiego. Rozmawiamy z Ministerstwem Sportu o wsparciu finansowym. Mamy nadzieję, że zakończenie prac projektowych oraz uzyskanie dofinansowania zbiegną się w czasie. Brak dofinasowania zdecydowanie utrudni rozpoczęcie prac budowlanych. O naszych zabiegach, rozmowach, prośbach i ostatecznych rozstrzygnięciach będę Państwa informował.

6. Kanalizacja w Dylewie. Rozmawiamy o tym przedsięwzięciu od kilku lat. To bardzo trudny temat. Po rozmowie ze specjalistami, projektantami wiemy, że budowa grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej oznaczać będzie głęboką ingerencję w zagospodarowane podwórka. Nie uzyskamy pozwolenia na wejście w pas drogi krajowej. Będziemy musieli prosić mieszkańców o akceptację pomysłu przejścia przez grunty prywatne. Przyłączenie tak dużej wsi, z tysiącem mieszkańców, do systemu kanalizacyjnego, którego najważniejszym modułem pozostaje oczyszczalnia, oznacza, w pierwszej kolejności rozbudowę wspomnianej oczyszczalni. Musimy to wszystko mądrze zaplanować i zrealizować. To wielomilionowe przedsięwzięcie w dużym stopniu zakłóci codzienne funkcjonowanie wsi, poszczególnych domostw, czy kolejnych fragmentów Dylewa. Rozmawiamy o tym często z radnymi Marianem Pajką i Janem Kaczyńskim, którzy wnoszą swoje uwagi i spostrzeżenia. Przed nami ogromne wyzwanie. Konieczne, ale bardzo skomplikowane. Mamy nadzieję, że pieniądze unijne, które pojawią się już od tego roku, i będą dostępne w latach kolejnych, pozwolą na podjęcie poważnych prac projektowych i zrealizowanie tej ważnej inwestycji, obliczonej na kilka lat.

7. Pytają Państwo o zapowiadaną niegdyś budowę skateparku i pumptracka, czyli urządzeń, specjalistycznych torów, do rowerowych treningów, rekreacji, zabaw. Tutaj również natknęliśmy się na niespodziewane trudności. Pierwotna lokalizacja okazała się niemożliwa. Po badaniach geologicznych okazało się, że wskazany teren jest położony na dużym cieku wodnym. Zdecydowałem o zmianie lokalizacji. Zarówno skatepark, jak i pumptrack, budowane będą w Dylewie, na wysokości Orlika, po obydwu stronach drogi gminnej. Myślę, ze warto lokalizować ważne inwestycje, nie tylko drogowe, ale również rekreacyjne, w różnych wsiach, tworząc ważną, inwestycyjną równowagę. Teren w Dylewie jest znakomity. Położony na piaskach daje gwarancję trwałości. Dobra komunikacja pozwoli korzystać z tego obiektu mieszkańcom całej gminy. Bliskość Orlika, z boiskiem trawiastym, kortem, boiskiem wielofunkcyjnym, jeszcze bardziej uatrakcyjni ten teren. Prace projektowe powinny zakończyć się do końca roku. Obiekt powstanie w latach 2024/2025. Pozyskanie dofinansowania w Samorządzie Województwa Mazowieckiego nie powinno być szczególnie trudne.

8. Kilka zdań o drodze w Wachu, w kolonii Tabory. To jedna z najdroższych dróg do wykonania. Wartość kosztorysowa budowy tej drogi wynosi już ponad trzy miliony złotych. To ogromna suma. Udało nam się pozyskać od Marszałka Adama Struzika i Samorządu Województwa Mazowieckiego 1 700 000 zł. Czekamy na rozstrzygnięcie kolejnego naboru, który ogłosił Wojewoda Konstanty Radziwiłł. Niczego nie zaniedbaliśmy. Wykorzystujemy każdą możliwość. Szukamy nieustannie pieniędzy, korygujemy montaże finansowe. To bardzo trudna praca, i bardzo trudne okoliczności, szczególnie teraz, gdy jest kryzys, inflacja, szaleją ceny. Mam ogromną nadzieję, nie mając pewności, że otrzymamy kolejne pieniądze, i konsekwentnie doprowadzimy budowę drogi w Taborach.

9. Przebudowa ulic w Kadzidle: Targowa, 1 Maja, Kościuszki, ks. Mieszki. Ta ogromna inwestycja zostanie zrealizowana w latach 2024/25. Trwają żmudne prace projektowe, ale efekt będzie naprawdę znakomity. Zmieni się radykalnie centrum Kadzidła, polepszy się zdecydowanie bezpieczeństwo mieszkańców, ułatwiona będzie komunikacja pomiędzy drogami krajową, gminnymi a powiatową. Ze wstępnych założeń wynika, że bardzo wysokie dofinansowanie unijne obejmie również budowę i przebudowę dróg gminnych. Nasze rozwiązania są bardzo atrakcyjne. Obejmują kompleksowo wszelkie zagadnienia związane z budową nowoczesnej infrastruktury. Pojawią się nowe przejścia uliczne, szczególnie ważne na wysokości dworca. Przybędzie sporo miejsc parkingowych. Nie powinno być większych problemów z pozyskaniem pieniędzy i realizacją tej znaczącej i bardzo potrzebnej inwestycji.

10. Przedszkole i żłobek. To jedna z najważniejszych i najkosztowniejszych inwestycji w dziejach Gminy Kadzidło. Pozyskaliśmy na ten cel od Samorządu Województwa Mazowieckiego i Wojewody Mazowieckiego ponad 17 000 000 złotych. Prace przebiegają bez zakłóceń. Termin oddania budynku do użytku mija 30 listopada. Od stycznia 2024 przedszkole i żłobek będą już otwarte. Przygotowaliśmy 200 miejsc dla przedszkolaków i 60 dla najmłodszych dzieci. Miejsc powinno wystarczyć dla wszystkich chętnych. Ozdobą obiektu będzie piękny plac zabaw. Funkcjonalne parkingi zapewnią bezpieczeństwo. W roku 2024 powstanie wzdłuż przedszkola nowoczesna droga, z parkingami, oświetleniem ulicznym, obiektami małej architektury. Ważna informacja: po oddaniu przedszkola do użytkowania przestanie istnieć przedszkole obecne, znajdujące się w Zespole Placówek Oświatowych, przy ulicy Kościuszki. Nie budujemy drugiego przedszkola. Budujemy natomiast nowy budynek, który przejmie zadania dotychczasowego przedszkola samorządowego. Wszystkie dzieci, panie nauczycielki, kucharki, panie z obsługi trafią do nowego przedszkola. Zostanie powołany nowy dyrektor. To ilość dzieci decydować będzie o ewentualnych nowych etatach i zatrudnieniu kolejnych osób. Będę na bieżąco o tym informował. Cieszę się bardzo, że pomimo tylu trudności i przeciwności udało nam się pozyskać pieniądze i zapewnić dzieciom ciekawsze dzieciństwo, zaś Mamom spokojniejszy czas. Rzeczą ważną będzie odciążenie centrum Kadzidła od dziesiątków samochodów przywożących dzieci do dotychczasowego przedszkola.

11. Droga Długi Kąt - Tatary - Kadzidło. Jedna z najdroższych inwestycji drogowych realizowanych w ostatnich latach na terenie Gminy Kadzidło. Inwestycja realizowana przez Powiat Ostrołęcki oraz Gminy Kadzidło i Lelis. Wartość zadania: ponad 27 000 000 zł. Udział finansowy Gminy Kadzidło blisko 2 000 000 złotych. Przetarg rozstrzygnięty. Umowa podpisana. Termin realizacji: wiosna 2024 r. Dziękuję Panu staroście Stanisławowi Kubłowi za owocną współpracę. Zadanie dofinansowano w ramach rządowego programu Polski Ład oraz funduszów Samorządu Województwa Mazowieckiego.


Szanowni Państwo, zadań wiele, solidarność i współpraca konieczne. Chcemy tworzyć mądrą, twórczą wspólnotę, odpowiedzialną za nasz wspólny los. Potrzebujemy cierpliwości, życzliwości, wyrozumiałości. Zaprezentowane zadania, inwestycje, plany, przedsięwzięcia nie wyczerpują naszych wszystkich zamierzeń. Nie piszemy o drobniejszych sprawach, pomniejszych zadaniach, których jest bez liku. Dopóki nie dotrą do nas nieszczęścia, dopóki wojny toczą się nieco dalej, nie traćmy czasu, wykorzystujmy każdą chwilę na owocną pracę.


Szanowni Państwo, dziękuję za dobrą współpracę. Niechaj nasza Gmina systematycznie się rozwija, nadaje dobry, ciekawy, inspirujący rytm całej Kurpiowszczyźnie. Rozmawiajmy, wyjaśniajmy, pytajmy.

Z wyrazami szacunku
Dariusz Łukaszewski
Wójt Gminy Kadzidło


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej





© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023