Powrót do strony głównej
Nadkom. Sebastian Borowiecki nowym kierownikiem Posterunku Policji w Kadzidle


   

---------------------------


Komendant Miejski Policji w Ostrołęce insp. Mirosław Olszewski 13 stycznia bieżącego roku powierzył obowiązki na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Kadzidle nadkom. Sebastianowi Borowieckiemu (na zdjęciu: pierwszy od prawej). Dotychczasowy kierownik na tym stanowisku kom. Rafał Dąbrowski (na zdjęciu: pierwszy od lewej) został awansowany i pełni służbę w sąsiedniej jednostce.

W miniony piątek o godzinie 11:30 w sali Urzędu Gminy w Kadzidle miała miejsce uroczysta zbiórka z okazji zmiany na stanowisku kierownika Policji w Kadzidle. W uroczystości oprócz Komendanta Miejskiego Policji w Ostrołęce insp. Mirosława Olszewskiego wziął udział Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski oraz policjanci z Kadzidła.

Obowiązki na stanowisku kierownika Posterunku Policji w Kadzidle zostały powierzone doświadczonemu oficerowi nadkom. Sebastianowi Borowieckiemu, który służy w Policji od 21 lat w zarówno w pionie prewencji, jak i kryminalnym. Rejon gminy Kadzidło nie jest mu obcy, ponieważ w przeszłości ponad rok pełnił służbę w posterunku Policji w Kadzidle. Przez ostatnie lata był związany z Wydziałem do Walki z Przestępczością Gospodarczą i Korupcją Komendy Miejskiej Policji w Ostrołęce.

Nadkom. Borowiecki zastąpił na tym stanowisku również doświadczonego oficera kom. Rafała Dąbrowskiego, który został awansowany do sąsiedniej jednostki.

Po odczytaniu stosowanych rozkazów personalnych nastąpiło złożenie meldunków Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu o zdaniu i objęciu obowiązków na stanowisku kierowania posterunku Policji w Kadzidle.

Komendant insp. Mirosław Olszewski w swoim wystąpieniu złożył serdeczne gratulacje oraz wyraził przekonanie, że nowy kierownik zadba przede wszystkim o wysokie poczucie bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kadzidło. Podziękował również poprzedniemu kierownikowi za duże zaangażowanie i wysiłek włożony w pełnioną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy Kadzidło.

Gratulacje nowemu kierownikowi oraz podziękowania dla jego poprzednika osobiście złożył również Wójt Gminy Kadzidło Pan Dariusz Łukaszewski, który w swoim wystąpieniu podkreślił bardzo dobrą współpracę z policjantami z Kadzidła. Dodał, że można na nich liczyć w każdej sytuacji, bez względu na porę dnia i nocy. Przekazał także na ręce ustąpującego kom. Rafała Dąbrowskiego pamiątkową wycinankę kurpiowską, aby przypominała mu o gminie Kadzidło.

Uroczystość zakończyła się złożeniem meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Ostrołęce insp. Mirosławowi Olszewskiemu przez dowódcę uroczystości kom. Roberta Stypińskiego.

(tekst: KMP w Ostrołęce)


---------------------------

 Zdjęcia
--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2015-2023