Powrót do strony głównej
Program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków
Szanowni Państwo, Mieszkańcy Gminy Kadzidło,

Celem poprawy stanu środowiska Gmina Kadzidło kontynuuje realizowany w latach poprzednich program dotacyjny z budżetu gminy wspierający budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nieskanalizowanych gminy. Maksymalna kwota dotacji na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków w 2024 r. może wynieść 5 tys. zł.

Wnioski o udzielenie powyższej dotacji w 2024 r. można składać od 8 lipca 2024 roku od godziny 8:00 rano do 31 lipca 2024 roku w sekretariacie Urzędu Gminy Kadzidło lub za pośrednictwem poczty na adres Urzędu

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących powyższego programu i wypełniania wniosków prosimy o kontakt w dni robocze: poniedziałek - środa od godz. 8.00 do 16.00, czwartek od godz. 8.00 do 18.00, piątek od godz. 8.00 do 14.00 pod numerem tel. (29) 7618 016 wew. 34

O przyznaniu dotacji decyduje kolejność oraz kompletność złożonych wniosków. Szczegółowe informacje dotyczące powyższego programu oraz formularz wniosku i załączników są zamieszczone poniżej.

Zachęcamy mieszkańców do skorzystania z powyższego programu.

Z poważaniem

Anna Agnieszka Śniadach - Wójt Gminy Kadzidło---------------------------

 Uchwała - dotacje do przydomowych oczyszczalni

 Wniosek o dofinansowanie - oczyszczalnie 2024 r.

 Klauzula informacyjna

 Oświadczenie -tytuł prawny - dotacja na oczyszczalnie

 Zgoda na budowę oczyszczalni


--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2024