OGŁOSZENIA

Sprzedam 5-letnie deski sosnowe sezonowane o gr. 27 mm szer. 14 cm-18 cm, dł. 5,60 m - 3m3 i dł. 4,65 - 3,5 m3. Razem 6,5 m3. Cena 750 zł za m3 do uzgodnienia. Posiadam również grzejniki aluminiowe krakowskie - 30 sztuk.
Tel. 733-016-464.
W dniu 4 kwietnia 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> Zarządzenie nr 324/2018 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęW dniu 19 marca 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> Zarządzenie nr 318/2018 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 marca 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.


>> więcejGabinet stomatologiczny Oldent w Kadzidle poszukuje asystentki stomatologicznej, koniecznie z doświadczeniem zawodowym i/lub wykształceniem kierunkowym.

Więcej informacji pod numerem tel. 508.359.119. Zapraszamy.
Wynajmę lokale pod usługi lub na mieszkania w Kadzidle, przy ulicy Kościuszki, tel. 507.965.852.
Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 29 sierpnia 2017 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 rok.


>> Ogłoszenie o konsultacjach

>> Projekt uchwałyW dniu 15 maja 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).


>> Zarządzenie nr 229/2017 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęW dniu 24 kwietnia 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> Zarządzenie nr 225/2017 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017 (II nabór).


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 19 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/4/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2017 roku (II nabór).


>> więcejW dniu 11 kwietnia 2017 r. został ponownie rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> Zarządzenie nr 221/2017 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 5 kwietnia 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/3/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2017 roku.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 31 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.


>> Ogłoszenie o odrzuconych ofertachW dniu 21 marca 2017 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> Protokół z oceny formalnej i merytorycznej

>> Zarządzenie nr 213/2017 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 marca 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.


>> OgłoszenieOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 20 lutego 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 17 lutego 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2017 roku.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 16 lutego 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2017). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j. t. Dz. U. z 2016 r., poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2017.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2017 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2017). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2017 roku.


>> więcej