OGŁOSZENIA

W dniu 21 marca 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2019.


>> Zarządzenie nr 27/2019 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęW dniu 26 lutego 2019 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2019.


>> Zarządzenie nr 24/2019 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 4 lutego 2019 r. (Znak sprawy: SP.524.2.2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2019 roku.


>> więcejSprzedam komplet: 1 stół 80 x 80 cm i 4 taborety - cena 1400 zł.

Nr tel. 733.016.464.
Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 15 stycznia 2019 r. (Znak sprawy: SP/524/1/2019). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2019 roku.


>> więcejWynajmę mieszkanie w Warszawie - Białołęce. Aneks kuchenny + salon i pokój. Więcej informacji pod numerem telefonu: 501.438.947.


Ogłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 30 sierpnia 2018 r. Dotyczy rozpoczęcia prac nad projektem Uchwały Rady Gminy Kadzidło w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Kadzidło z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok.
>> Ogłoszenie o konsultacjach - 30.08.2018


>> Projekt uchwały w sprawie współpracy z organizacjami pozarzadowymi na 2019 r.Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego z dnia 24.07.2018 r. Dotyczy informacji o przyjęciu przez Zarząd Województwa Mazowieckiego projektu zaktualizowanego Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego oraz Planu zagospodarowania przestrzennego miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego Warszawy wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko.


>> ObwieszczenieSprzedam grzejniki aluminiowe krakowskie - 30 sztuk.
Tel. 733-016-464.
W dniu 4 kwietnia 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> Zarządzenie nr 324/2018 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęW dniu 19 marca 2018 r. został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> Zarządzenie nr 318/2018 w sprawie wyboru ofert

>> Ogłoszenie. Wykaz podmiotów, które otrzymały dotacjęOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 7 marca 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy wykazu podmiotów, których oferty zostały odrzucone z przyczyn formalnych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018 na zadanie: Edukacja dzieci i młodzieży w różnych formach.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 26 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 23 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/2/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze upowszechnianie kultury fizycznej i zajęć sportowych w gminie Kadzidło w 2018 roku.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 14 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach komisji konkursowej, która będzie powołana w celu opiniowania ofert złożonych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1817 z późn. zm.) w obszarze kultura w gminie Kadzidło w roku 2018.


>> więcejOgłoszenie Wójta Gminy Kadzidło z dnia 8 lutego 2018 r. (Znak sprawy: PI/524/1/2018). Dotyczy otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w obszarze kultura w gminie Kadzidło w 2018 roku.


>> więcej