.: WITAMY

  .: URZĄD

  .: NASZA GMINA
Wójt Gminy KadzidłoDariusz ŁUKASZEWSKI


07-420 Kadzidło


ul. Targowa 4


tel. (0-29) 761-80-16; (029) 761-80-78


Pokój nr 3


e-mail: dariusz.lukaszewski1@wp.pl

  Szanowni Państwo,


      Jest mi niezwykle miło powitać na Kurpiach, w samym sercu Puszczy Zielonej, w miejscu naprawdę magicznym. Długie, kurpiowskie trwanie, wielopokoleniowe rody żyjące przez setki lat, w jednym miejscu, przywiązanie do tych samych dróg, rzek, niezmiennych przez wieki pejzaży, tego samego nieba, tych samych zim, tego samego śpiewu ptaków, są najwłaściwszą odtrutką na szaleństwa historii, na barbarzyńskie przesuwanie granic, na cynizm , zdziczenie obyczajów, nieustanny pośpiech.


      To właśnie mieszkańcy tej ziemi potrafią tak mądrze rozumieć, że właściwą istotę człowieczeństwa wyznaczają gościnność, szacunek dla innych, dobroć, naturalna potrzeba zachwytu i poszukiwania piękna. Doskonale słychać to w pieśni kurpiowskiej, kurpiowskiej sztuce ludowej, kurpiowskim pamiętaniu, kurpiowskich modlitwach, obrzędach, strojach, gadkach.


      Z całego serca zapraszam do naszej gminy, do Puszczy, na Kurpie. Niech los Państwu sprzyja a dobry Bóg zawsze prowadzi prostymi ścieżkami. Do zobaczenia.


Dariusz Łukaszewski  Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Kadzidło Biuletyn Informacji Publicznej

Copyright © by Urząd Gminy Kadzidło 2007