Powrót do strony głównejHonorowi Obywatele Gminy Kadzidło

Laureaci Kurpiowskich NepomukówROK 2018


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Czyżewski Krzysztof


pisarz, reżyser, praktyk idei, współtwórca Ośrodka "Pogranicze - sztuk, kultur, narodów" w Sejnach oraz Fundacji Pogranicze. Inicjator programów dialogu międzykulturowego w Europie Środkowej, na Bałkanach, Kaukazie, Azji Środkowej, Indonezji, Bhutanie, Afryce Północnej i innych pograniczach świata. Wykładowca wielu uniwersytetów w Europie i USA; obecnie profesor Uniwersytetu Bolońskiego i Rutgers University w USA. Przewodniczący kapituły Nagrody im. Ireny Sendlerowej.


.................................................................................................................................................................................................


     Gałczyńska Kira


pisarka, córka Mistrza Konstantego. Jest twórczynią muzeum imienia ojca w Praniu, redaktorką i edytorką większości jego dzieł. Należy do Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich. W 2009 w uznaniu zasług dla Stolicy Rzeczypospolitej Polskiej uhonorowana została Nagrodą Miasta Stołecznego Warszawy. fot. Wikipedia


.................................................................................................................................................................................................


     Jagielski Wojciech


dziennikarz, pisarz, współpracownik BBC i "Le Monde". Autor książek dotyczących Afganistanu, Czeczenii, Ugandy i RPA. Zajmuje się problematyką Afryki, Azji Środkowej, Kaukazu i Zakaukazia. Był obserwatorem konfliktów zbrojnych w Afganistanie, Tadżykistanie, Czeczenii oraz Gruzji. Odznaczony w 2014 r. Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.


.................................................................................................................................................................................................


     Kołoszewska Zyta


wilnianka, opiekunka polskich grobów na Rossie, doktorantka, znawczyni sztuki wileńskiej.


.................................................................................................................................................................................................


     Murtez Avdyl


choreograf, znawca folkloru bałkańskiego. Absolwent Szkoły Folkloru Chorwackiego w Zagrzebiu u wybitnego choreografa dr. sc. Ivana Ivančara, pedagog, wieloletni tancerz Narodowego Zespołu Jugosławii, juror przeglądów folklorystycznych.


.................................................................................................................................................................................................


     Ornat Wojciech Piotr


wydawca, założyciel i właściciel wydawnictwa "Austeria".ROK 2017


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Duchowska Irena


poetka, założycielka i prezeska organizacji Związku Polaków Litwy na Laudzie, od 2000 - Stowarzyszenie Polaków Kiejdan. Redaguje i wydaje gazetkę "Głos z Laudy". Organizatorka Festynów Kultury Polskiej "Znad Issy", założycielka Szkółki Języka Polskiego w rejonie kiejdańskim, kierownik polskiego zespołu pieśni "Issa", dla którego pisze piosenki. W 2003 r. znalazła się na liście dziesiątki najpopularniejszych Polaków na Litwie. Członek Polskiego Stowarzyszenie Autorów, Dziennikarzy i Tłumaczy w Europie (APAJTE) z siedzibą w Paryżu. Od 2010 r. jest prezesem Polskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku na Laudzie. Organizatorka spotkań Taize na Laudzie. Wydała zbiorki poetyckie: Znad Issy (2004), Głos z Laudy (2005) i Mój Testament (2006), polsko-litewski tomik wierszy Miraże (2007), Sentyment oraz We mgle, który ukazał się jako 16 tom Biblioteczki Kurpiowskiej redagowanej przez Dariusza Łukaszewskiego - Wójta Gminy Kadzidło.


.................................................................................................................................................................................................


     Isakowicz-Zaleski Tadeusz Bohdan


ksiądz katolicki obrządków ormiańskiego i łacińskiego. W PRL działacz opozycji antykomunistycznej, kapelan podziemnej "Solidarności". Opiekun niepełnosprawnych - prezes Fundacji im. Brata Alberta. Historyk Kościoła, zwolennik lustracji duchownych; publicysta, rzecznik upamiętnienia ofiar i potępienia sprawców ludobójstwa dokonanego na Kresach Wschodnich przez nacjonalistów ukraińskich. Uczestnik i organizator konwojów humanitarnych do krajów byłej Jugosławii, Czeczenii, Albanii, na Ukrainę. Poeta. Obecnie jest publicystą portalu Prawy.pl. Publikuje również na portalach Myśl.pl i wPolityce.pl; współpracuje z RMF FM. Prowadzi blog na swojej stronie internetowej.


.................................................................................................................................................................................................


     Kalinowska Barbara


muzealniczka z tytułem doktora, wicedyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce. Organizowała i uczestniczyła w sesjach naukowych poświęconych historii regionu. Redagowała wiele muzealnych publikacji, w tym katalogów wystaw. Jest współredaktorem serii historycznej "Militaria Masoviensia", autorką katalogu zbiorów muzealnych poświęconemu powstaniu listopadowemu, albumu Ikonografia bitwy pod Ostrołęką, katalogu Pocztówka z Ostrołęki i szeregu mniejszych publikacji muzeum i artykułów w prasie regionalnej i ogólnopolskiej. Również autorką scenariuszy 30 wystaw muzealnych. Jej zainteresowania zaowocowały pozycjami książkowymi o tematyce historycznej. Należą do nich np.: Zakon bernardynów w Ostrołęce w latach 1664-1864 oraz monografie dwóch największych zakładów przemysłowych w Ostrołęce: Celulozy oraz elektrociepłowni i elektrowni. Autorka ponad 70 artykułów z historii Ostrołęki.


.................................................................................................................................................................................................


     Kunert Andrzej Krzysztof


doktor habilitowany nauk humanistycznych, autor, współautor i edytor przeszło 150 książek na temat najnowszej historii Polski. Stały współpracownik serwisu "Historia" Wirtualnej Polski. Autor wielu prac naukowych z dziejów Polskiego Państwa Podziemnego i najnowszej historii Polski, między innymi, książek "Kronika Powstania Warszawskiego" i "Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach". Współzałożycielem Niezależnego Komitetu Historycznego Badania Zbrodni Katyńskiej. W latach 2010-2016 sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. Zaangażował się w m.in. w projekt budowy pomnika nagrobnego żołnierzy bolszewickich w Ossowie oraz pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Współwłaściciel firmy wydawniczej i wystawienniczej "Historia z ograniczoną odpowiedzialnością s.c.".


.................................................................................................................................................................................................


     Lenarcik Genowefa


kurpiowska śpiewaczka z Krobi obdarzona charyzmą i autentyczną korzenną ekspresją, odziedziczyła po ojcu - Stanisławie Brzozowym talent muzyczny i przejęła cechy jego stylu śpiewaczego. W jej interpretacjach pieśni stają się uniwersalnymi, pełnymi elementarnych prawd hymnami. Chętnie przekazuje bogaty repertuar rodziny Brzozowych. Dzięki artystycznej izolacji, w której śpiewaczka pozostawała przez kilkadziesiąt lat, jej śpiew nie został poddany żadnym wpływom, a pieśni, które wykonuje zachowały swój archaiczny, oryginalny charakter. Genowefa Lenarcik, oprócz niepowtarzalnego repertuaru kurpiowskich pieśni, odziedziczyła także po ojcu wybitny, donośny głos. Wspólnie z gitarzystą Raphaelem Rogińskim nagrała płytę z pieśniami kurpiowskimi "Żywizna".


.................................................................................................................................................................................................


     Niemyjski Marian


prałat honorowy Jego Świętobliwości, proboszcz parafii pw. Świętego Ducha w Kadzidle oraz dziekan dekanatu Kadzidło w latach 1999-2013. Przeprowadził gruntowny remont na plebanii, założył oświetlenie kościoła z zewnątrz oraz ogrzewanie w świątyni, przeprowadzono renowację i malowanie wnętrza kościoła, wymieniono posadzkę w całym kościele, ołtarz soborowy z marmuru oraz przeprowadzono kapitalny remont organów. Wokół kościoła jak i na cmentarzu powstały nowe chodniki. Przed świątynią stanął pomnik naszego wielkiego rodaka św. Jana Pawła II. Cmentarz został wzbogacany o kamienną grotę Matki Bożej, zamontowano nowe dzwony wraz z kurantami. Utworzył nową parafię w Dylewie pw. NMP Ostrobramskiej Matki Miłosierdzia, łącznie z wybudowaniem kaplicy. Wybudował kolejny budynek w parafii - Dom Parafialny im. św. Jana Pawła II. Chcąc wypełnić testament księdza kan. M. Mieszki, Ks. Prałat przeprowadził remont Mauzoleum i umieścił na nim tablice pamiątkowe z nazwiskami ofiar II wojny światowej, którzy pochodzili z parafii Kadzidło. Dzięki staraniom Prałata ukazała się książka "Dzieje parafii i kościoła pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle".ROK 2016


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Boniecki Adam


ksiądz ze zgromadzenia marianów, generał zakonu, redaktor naczelny "Tygodnika Powszechnego" oraz "L'Osservatore Romano", autor wielu książek, darczyńca Publicznego Gimnazjum w Kadzidle.


.................................................................................................................................................................................................


     Kielak Bernard


     20.08.1944 - 24.03.2016


Odznaczony pośmiertnie, znakomity regionalista, muzealnik, znawca Kurpiowszczyzny, kurpiowskiej kultury i tradycji. W imieniu zmarłego Męża, uchwałę oraz pamiątkowy dyplom, odebrała żona Nina Kielak.


.................................................................................................................................................................................................


     Palewicz Zdzisław


mer rejonu solecznickiego na Litwie, samorządowiec, strażnik pamięci, obrońca polskości.


.................................................................................................................................................................................................


     Pilecka Zofia


córka bohaterskiego rotmistrza Witolda Pileckiego, która przez długie lata zniewolenia oraz pogardy, niosła odważne świadectwo o swym Ojcu. W 2017 roku wydała książkę o rotmistrzu Mój Ojciec.ROK 2015


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Brakoniecki Kazimierz


olsztyński poeta, pisarz, należy do Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, tłumacz poezji francuskojęzycznej, animator kultury, kurator wystaw sztuki polskiej XX wieku, współzałożyciel i jeden z liderów pisma, stowarzyszenia oraz fundacji Wspólnota Kulturowa "Borussia", Dyrektor Centrum Polsko-Francuskiego w Olsztynie. Nagroda Ministra Kultury w dziedzinie upowszechniania kultury - Brązowy Medal "Gloria Artis". Laur Polskiego Komitetu ds. UNESCO za twórczość poetycką.


.................................................................................................................................................................................................


     Grozdew-Kołacińska Weronika


wokalistka o bułgarskich korzeniach, doktor nauk humanistycznych etnomuzykolog, prowadziła audycję o muzyce kurpiowskiej PR 2 Polskiego Radia, pomysłodawca i realizator projektu "Etnofonie Kurpiowskie". Jest wielokrotną laureatką konkursu Polskiego Radia "Nowa Tradycja". Współpracuje z Instytutem Badań Literackich PAN, Katedrą Akustyki Muzycznej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina, Programem 2 Polskiego Radia (RCKL) oraz Muzeum Powstania Warszawskiego. Jest członkinią International Council for Traditional Music (UNESCO), Związku Kompozytorów Polskich oraz Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego.


.................................................................................................................................................................................................


     Kruk Tadeusz


pasjonat i popularyzator m.in. historii, poezji i szaradziarstwa; regionalista. Od kilku lat zamieszcza krzyżówki i artykuły o lokalnej tematyce historycznej w miejscowym miesięczniku "Wieści znad Orzyca" i "Krasnosielckich Zeszytach Historycznych". Opracował obszerne "Kalendarium parafii Drążdżewskiej". Pracuje nad wielopokoleniową genealogią swojej rodziny.


.................................................................................................................................................................................................


     Machnowski Tadeusz Franciszek


poeta, prozaik, publicysta, Członek Związku Literatów Polskich, Związku Kurpiów i Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Współtworzył Grupę Literacką Narew. Przyroda nadnarwiańska i człowiek - to dwa główne tematy jego twórczości poetyckiej i prozatorskiej.ROK 2014


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Falińska Barbara


Językoznawca. Profesor dr. hab. Na emeryturze od 2002 r. Prowadziła wykłady, seminaria, badania gwaroznawcze w Polsce i w krajach słowiańskich. Promotor dwóch prac doktorskich i ok. 500 magisterskich i licencjackich, z których kilkadziesiąt dotyczyło Kurpiowszczyzny. Opublikowała 6 książek, 126 artykułów naukowych. Gwarę kurpiowską uwzględniła w wielu publikacjach.


.................................................................................................................................................................................................


     Sieruta Stanisław


     19.09.1935 - 08.10.2016


Wybitny śpiewak kurpiowski i odtwórca gwary kurpiowskiej, tancerz, założyciel muzycznego zespołu folklorystycznego "Olszyny", artysta malarz. Jego nagrania wielokrotnie prezentowane były w radio, telewizji. Nagrania Kurpiowskich pieśni w wykonaniu Stanisława Sieruty znajdują się w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Z udziałem Stanisława Sieruty powstało 5 filmów dokumentalnych o kulturze i sztuce kurpiowskiej.


.................................................................................................................................................................................................


     Sobiecki Józef


     1935 - 12.05.2018


Radiowiec. W czasie blisko 40-letniej pracy w Polskim Radiu zgromadził ogromne archiwum muzyki i pieśni ludowych, najwięcej z terenu Kurpiowskiej Puszczy Zielonej. Utrwalił kurpiowskich twórców ludowych, takich jak: Józef Mróz, Apolonia Nowak, Kazimierz Puławski, Stanisław Rejch, Czesława Kaczyńska. Posiada audycje o całych rodach kurpiowskich, a także o ludziach zasłużonych dla kultury kurpiowskiej.


.................................................................................................................................................................................................


     Tokarczyk Jarosław Tadeusz


Prezes Fundacji "Przyszłość dla dzieci", która niesie pomoc najmłodszym, będącym w trudnej sytuacji rodzinnej, szczególnie chorym, potrzebującym rehabilitacji lub specjalistycznego sprzętu medycznego.


.................................................................................................................................................................................................


     Woźniakowski Henryk


Publicysta, tłumacz książek i esejów. Prezes Społecznego Instytutu Wydawniczego Znak. Absolwent Wydziału Filologii i Instytutu Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz studium języka i kultury hiszpańskiej w Universidad Complutense w Madrycie i Stanford Professional Publishing Course. Autor artykułów publikowanych w prasie krajowej pierwszego i drugiego obiegu oraz zagranicznej.


ROK 2013


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Krzyżanowska Olga Teresa


     10.09.1929 - 22.06.2018


Działaczka społeczna, lekarka, posłanka na Sejm X, I, II i III kadencji, wicemarszałek Sejmu X i II kadencji, senator V kadencji, harcerka Szarych Szeregów, odznaczona Krzyżem Walecznych, córka gen. Aleksandra Krzyżanowskiego "Wilka", który od 13 lat jest Patronem kadzidlańskiego gimnazjum.


.................................................................................................................................................................................................


     Pokropek Marian


Etnograf polski, profesor dr hab., pracownik Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel Muzeum Polskiej Sztuki Ludowej w Otrębusach, niestrudzony badacz Kurpiowszczyzny oraz kurpiowskiej architektury drewnianej, autor wielu prac etnograficznych.


.................................................................................................................................................................................................


     Rubach Jerzy Jan


Polski językoznawca, fonolog. Profesor Uniwersytetu Warszawskiego i University of Iowa. Badając w latach 2007-2010 system fonologiczny dialektu kurpiowskiego, opracował dla niego jednolite zasady pisowni, które przedstawił w opublikowanej w 2010 roku książce "Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego".


.................................................................................................................................................................................................


     Skolimowski Stanisław


     20.04.1937 - 22.09.2014


Malarz ostrołęcki, odwołujący się w swej artystycznej pracy do Kurpiowszczyzny, jej pejzażu, małej architektury, tradycji.


ROK 2012


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Czyż Leszek


Kurp z Turośli, znakomity nauczyciel, poeta, animator kultury, miłośnik Kurpiowszczyzny, stale przypominający zalety regionu i wyjątkowość kulturową Kurpi. Założyciel zespołów śpiewaczych i teatralnych. Autor ponad 70 felietonów i artykułów. Regionalista publikujący w "Kontaktach", "TO", "Głosie Nauczycielskim", "Nowej Wsi", "Zeszytach Naukowych". Wydał zbiory poezji i gadek kurpiowskich: "Kawałek mojego życia", "Czekając świtu", "Pusco ty moja". Bohater programów telewizyjnych "Pójdźwa do Lemana" i "Opowieści zwykłych ludzi".


.................................................................................................................................................................................................


     Przytocka Maria


Olsztynianka, pracuje w Pracowni Dokumentacji. Podjęła się redagowania kilku już tomów poświęconych historii lokalnej, w szczególności dziejów parafii ukazywanych w szerokim kontekście kulturowym i historycznym. Wiekopomną zasługą Pani Marii Przytockiej jest wydana w tym roku książka pt. "Dzieje parafii pod wezwaniem Ducha Świętego w Kadzidle". Pracy tej patronowała Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku. Znakomita współpraca z księdzem dziekanem Marianem Niemyjskim oraz kilkoma autorami zaowocowała dziełem, na które czekaliśmy wiele lat. Dopiero teraz możemy precyzyjniej poznawać dzieje Kadzidła, gminy, parafii, samego Kościoła. Książka znakomicie przywraca pamięć o przeszłości oraz świadomość długiego trwania sięgającego, o czym nie wszyscy wiedzieli, aż do prehistorii.


.................................................................................................................................................................................................


     Samsonowicz Henryk Bohdan


(ur. 23 stycznia 1930 w Warszawie)- polski historyk mediewista, profesor i rektor Uniwersytetu Warszawskiego, w latach 1989-1991 minister edukacji narodowej w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Członek rzeczywisty PAN. Odznaczony Orderem Legii Honorowej (1984), Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski (1998). W 2010 prezydent Bronisław Komorowski odznaczył go Orderem Orła Białego, a 25 lutego 2011 powołał go w skład kapituły tego orderu. Otrzymał tytuły doctora honoris causa Duquesne University w USA (1981), Akademii Pedagogicznej w Krakowie (1994), Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (1998), Uniwersytetu im. Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie (2002), Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach (wówczas Akademii Świętokrzyskiej, 2005), Uniwersytetu Wrocławskiego (2007) oraz Uniwersytetu Opolskiego (2009) i Uniwersytetu Gdańskiego (2009). Ściśle związany z Kurpiowszczyzną. Wspierał życie naukowe w Ostrołęce i na Kurpiach. Uczestniczył w Światowych Zjazdach Kurpiów. Wygłaszał odczyty poświęcone Kurpiom i Kurpiowszczyźnie.


Wybrane publikacje:

 • Późne Średniowiecze miast nadbałtyckich. Studia z dziejów Hanzy nad Bałtykiem w XIV-XV w., PWN, Warszawa 1968;
 • Miejsce Polski w Europie, Bellona, Warszawa 1995;
 • Tysiącletnie dzieje (wraz z Januszem Tazbirem), Wyd. Dolnośląskie, Wrocław 1997;
 • Idea uniwersytetu u schyłku tysiąclecia (współautor), FNP, Warszawa 1998;
 • Północ-Południe, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1999;
 • Narodziny Średniowiecznej Europy (wstęp i red.), Bellona, Warszawa 1999;
 • Ziemie polskie w X wieku i ich znaczenie w kształtowaniu się nowej mapy Europy, Universitas, Kraków 2000;
 • Historia Polski do roku 1795, WSiP, Kraków 2000;
 • Polska. Losy państwa i narodu do 1939 roku (współautor), Iskry, Warszawa 2003;
 • Prawda i fałsz. O polskiej chwale i wstydzie (współautor), Wyd. Stopka Łomża 2010;
 • Nieznane dzieje Polski. W Europie czy na jej skraju?, Bellona, Warszawa 2012.

.................................................................................................................................................................................................


     Sulewski Kazimierz


Kurpiowski męczennik chociaż nie Kurp. Pochodził z Podlasia. Absolwent Studium Administracji Komunalnej Wolnej Wszechnicy Polskiej w Warszawie. W czasie okupacji niemieckiej pracował w Urzędzie Gminy. W roku 1944, gdy Niemcy wywieźli setki Kurpiów do wykonania okopów pod Łomżą, Kazimierz Sulewski przekazał ludziom zabrane przez Niemców dowody osobiste, dzięki czemu ludzie mogli uciec przed nadciągającym frontem. Z zebranych przeze mnie relacji, m.in. od Pani Marianny Staśkiewicz oraz Pana Staśkiewicza wszyscy mieli przekonanie, że Kazimierz Sulewski uratował tych ludzi od pewnej śmierci. Niestety sam Kazimierz Sulewski został za to przez Niemców bestialsko zamordowany, zakłuty bagnetami, zaś ciało przez kilka dni pozostawało bez pochówku. W 1945 r. wdzięczni kadzidlanie sprowadzili ciało Kazimierza Sulewskiego i pochowali je na cmentarzu kadzidlańskim.ROK 2011


Zdjęcia z uroczystej sesji rady gminy

.................................................................................................................................................................................................


     Gadomski Henryk


Henryk Gadomski, urodził się 5 października 1939 w Tatarach, etnomuzykolog, kompozytor i wieloletni nauczyciel muzyki. Wykształcenie w zawodzie nauczyciela muzyki zdobywał w Ostrołęce, Grodzisku Mazowieckim oraz w Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie. Uczył wychowania muzycznego i kierował szkołą w Zawadach, był instruktorem w Powiatowym Ośrodku Metodycznym w Przasnyszu. Pracował w Państwowej Szkole Muzycznej (1975-1982) i w Kolegium Nauczycielskim (1982-1992) w Ostrołęce. Autor wielu publikacji regionalnych, w szczególności dotyczących pieśni, tańca i muzyki kurpiowskiej.


  więcej

.................................................................................................................................................................................................


     Pajka Stanisław


     04.03.1934 - 09.12.2017


Stanisław Pajka, urodził się 4 marca 1934 w Dylewie, zmarł 9 grudnia 2017 r. w Ostrołęce, Absolwent Państwowego Liceum Pedagogicznego w Ostrołęce. Studia na Wydziale Filozoficzno-Społecznym (później: Pedagogiki i Psychologii) Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1958 z dyplomem magistra pedagogiki wraz z dodatkowym przedmiotem - historią. Pracował początkowo jako nauczyciel w Sępopolu (pow. bartoszycki), Lidzbarku Warmińskim, następnie w Łomży (w międzyczasie założył rodzinę i osiadł na stałe w Ostrołęce, gdzie poświęcił się pracy naukowej i działalności społecznej). Od 1962 pracował w Ostrołęce - w Powiatowym Oddziale ZNP. W 1975 uzyskał na UW tytuł doktora nauk humanistycznych (był to pierwszy tytuł doktora na Kurpiach po II wojnie światowej).


  więcej

--------------------------------------------------

::: Kliknij tu, aby przejść do strony głównej

© Urząd Gminy Kadzidło 2017