¬ Strona główna urzędu

 ⇑ Przejdź do załatwienia innej sprawy
 ⇒ Wniosek o wpis do CEIDG

 ❒ KROK PO KROKU
 1. Wypełnij wniosek CEIDG -1 (www.firma.gov.pl). Instrukcja wypełnienia jest dołączona do wniosku.
 2. Jeżeli posiadasz kwalifikowany podpis elektroniczny lub profil zaufany ePUAP możesz za pośrednictwem strony www.firma.gov.pl złożyć wniosek w formie elektronicznej bezpośrednio do CEIDG.
 3. W innym przypadku koniecznym będzie odwiedzenie dowolnie wybranego przez Ciebie Urzędu Miasta, Urzędu Dzielnicy lub Urzędu Gminy w Polsce w celu złożenia i podpisania wniosku.
 4. Możesz także wypełnić wniosek na stronie www.firma.gov.pl i zapamiętać nadany mu numer kodu kreskowego (lub zapisać na dowolnym nośniku pamięci) – wtedy po udaniu się do wybranego urzędu można go bezproblemowo odtworzyć i podpisać.
 5. Formularz CEIDG-1 jest zintegrowanym zgłoszeniem do CEIDG, Urzędu Statystycznego, Urzędu Skarbowego i ZUS. Zgłasza się na nim rozpoczęcie, zmianę, zawieszenie, wznowienie i zakończenie prowadzenia działalności gospodarczej.

 ❒ WYMAGANE DOKUMENTY
 1. Wypełniony formularz CEIDG-1.
 2. Dowód osobisty (lub paszport) do wglądu.
 3. W przypadku obcokrajowców, o których mowa w art. 13 ust. 2,4 oraz 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, dane dokumentu potwierdzającego status pobytu na terytorium RP (lub oryginał tego dokumentu do wglądu).

 ❒ OPŁATY
 • Brak.

 ❒ MIEJSCE ZŁOŻENIA I ODBIORU
 • Urząd Gminy Kadzidło, ul. Targowa 4, pokój nr 19

 ❒ JEDNOSTKA ODPOWIEDZIALNA
 • Referent ds. ewidencji działalności gospodarczej i profilaktyki alkoholowej
 • Pokój nr 19
 • tel. (29) 761.80.16, wew. 47
 • tel. bezpośredni: (29) 767.30.67
 • e-mail: profilaktyka@kadzidlo.pl

 ❒ TERMIN ODPOWIEDZI
 • W tym samym dniu bądź do końca kolejnego dnia roboczego po dniu złożenia wniosku – czas na wprowadzenie przez Urząd Gminy wniosku do systemu CEIDG.

 ❒ TRYB ODWOŁAWCZY
 • Brak (organem dokonującym wpisu jest Minister Gospodarki).

 ❒ UWAGI
 • Wniosek o wpis do CEIDG-1 można także złożyć:
  1. W dowolnym Urzędzie Gminy w Polsce.
  2. Bezpośrednio elektronicznie do CEIDG.
  3. Pocztą do dowolnego Urzędu Gminy w Polsce za notarialnym poświadczeniem własnoręczności podpisu złożonego na wniosku.

 ❒ PODSTAWA PRAWNA
 1. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2015.584 z późn. zm.).
 2. Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. Przepisy wprowadzające ustawę o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. z 2004 r Nr. 173 poz. 1808 ze zm.).

 ❒ WYMAGANE ZAŁĄCZNIKI
 1. Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki).

   ❒ ZAŁĄCZNIKI DO WYPEŁNIENIA
  1. Wniosek CEIDG-1 (publikowany na stronie Ministerstwa Gospodarki http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG.CMS.ENGINE/?F;1886f97b-43a9-4b16-b197-cc969b6917ba)

  © Urząd Gminy Kadzidło 2016