¬ Strona główna urzędu

   
¬ Bezpieczeństwo i zarządzanie
     kryzysowe
¬ Działalność gospodarcza
¬ Gospodarka
     nieruchomościami i geodezja
¬ Gospodarka odpadami
     komunalnymi
¬ Informacja publiczna
¬ Ochrona środowiska
¬ Planowanie przestrzenne
¬ Podatki i opłaty lokalne
¬ Polityka społeczna
¬ Skargi i wnioski
¬ Sprawy obywatelskie
¬ Transport drogowy
¬ Urząd Stanu Cywilnego
¬ Ewidencja ludności
¬ Wybory

 JAK KORZYSTAĆ?
→ Wybierz kategorię sprawy
→ Wybierz konkretny wniosek
→ Przeczytaj o procedurze realizacji sprawy
→ Pobierz wniosek i załączniki
→ Wydrukuj i wypełnij pobrane dokumenty
→ Złóż wniosek osobiście w Urzędzie
© Urząd Gminy Kadzidło 2024